Vårstämman 2015

Vårstämman 2015
Över 100 personer mötte upp för att forma framtiden.

torsdag 12 november 2015

UNR Session på Island, Reykjavik 2015

Jag fick den stora äran att resa för Centerns räkning till Island för att delta i UNRs årliga session.
Jag klev upp redan 02:47 på fredagsmorgonen, när jag hade för mycket resfeber att sova vidare. Sedan packades de sista sakerna ihop och hoppade in i taxin mot Arlanda. Där möttes alla delegater från Åland på en kopp kaffe innan vi rörde oss mot gaten för att kliva på planet mot Oslo. Efter en kort mellanlandning i Oslo klev vi på nästa plan mot Reykjavik. 

Jag träffade redan min rumskompis Emilie Mehl på flygplatsen. Vi tog senare flygbussen mot hotellet. Där hittade vi några lätt förvirrade danskar som visade vägen till Radisson Blu Saga, där sessionen skulle hållas.


Fredagens ämne var digital mobbning och barn som hänger ut sina egna kroppar på nätet. Författare Caroline Engvall var där och gav sitt perspektiv på problemet samt motiv till minderårigas agerande. Hon är författare till exempelvis 14 år till salu och är expert på ämnet. Sedan kantades dagen av kaffepauser för att mingla runt och träffa andra delegater. När kvällen stundade avnjöt vi en middag i Nordens Hus och därefter gick till Austur för att slå klackarna i taket.Lördagen började med att NCF, Nordiska center ungdomen, samlades och delade ut alla i olika arbetsgrupper. I arbetsgrupperna samlades valda från olika paraplyorganisationer för att diskutera olika förslag. Jag fick platsen den socialekonomiska arbetsgruppen, var vi behandlade bland annat basinkomst, en gemensam skattesats för Norden och rådgivning om abort. En vald person ur gruppen presenterade senare våra ändringsförslag inför alla sessionsdeltagare.


När dagens arbete hade nått till enda fick vi debatten var slut gick vi via hotellet och bytte kläder, för att senare avnjuta en middag på Restaurang Reykjavik. Vi bestämde oss för att göra lite mer av Reykjaviks nattliv, så vi gick till fyra olika klubbar för att senare avrunda med en efterfest och en efterefterfest till en fem-sex tiden på morgonen.
Efter en timmes sömn drog vi till sista dagens arbete. Vi började dagen med att välja president för UNR. Anna Abrahamsson från NCF valdes, grattis till henne! Sedan klubbades även det nya presidiet igenom. Vi behandlade även de sista förslagen och bestämde sedan var nästa session skulle hållas.

Köpenhamn valdes som 2016 års plats att hålla sessionen på. Jag och Emilie tog en sväng runt staden innan vi tog taxi ut till flygplatsen och tog farväl, eller snarare ett "på återseende".
Så tack till Åländsk Center och det åländska folket för att jag fick representera er på Island.
/Michelle Grönlundtisdag 13 oktober 2015

Jakt och viltvård
Det har varit väldigt lite om jaktfrågor i årets valrörelse. Det är skäl att betona vikten av en fortsatt ansvarsfull jaktpolitik som är långsiktig och hållbar. Då kan jakten fortsätta vara den folkrörelse den fortfarande är idag.  
Jakt handlar för mej om gott kamratskap, att uppleva naturen och att vårda den åländska viltstammen.  Jakt går även hand i hand med skogsägande och skogsskötsel. 

Jag har haft jaktkort ända sedan jag var 12 år.  Förutom alla minnen från vårjakten så är det samspelet mellan jägare och hund som berikat mej mest. Jag hoppas på ett starkt engagemang för jakt- och viltvårdsfrågor i kommande lagting. 

Robert Mansén

Den stora uppgiften
Nästa valperiod innehåller många arbetsuppgifter och utmaningar, speciellt inom det ekonomiska området. Om vi skall kunna ha långsiktig uthållighet och tryggad välfärd också i framtiden kommer det att kräva ansvarstagande och förmåga till helhetssyn. 

I debatten är det nu starkt fokus på kommunstrukturen och det faktum att vi har sexton kommuner på Åland. Det finns all anledning för ansvarstagande kommunalpolitiker att utveckla kommunsektorn på ett sådant sätt att ålänningarna på hela Åland kan känna trygghet och ha tillgång till likvärdig service. I det arbetet skall LR vara stödjande och främja alla former av samarbete och samgåenden i de fall kommunerna själva kommer fram till att det är bästa framtidslösningen för att trygga rättssäkerhet och service.


Den stora uppgiften för nästa LR är att samordna och hitta rätt nivå på styrningen av landskapets egna myndigheter. I dagsläget har landskapet 15 fristående myndigheter såsom ÅHS, Ålands Gymnasium, Polisen, ÅMHM osv. Dessa myndigheter har verksamheter som bygger på lagstiftning, egna budgetar, egna styrelser och operativa ledningar. Framförallt har de också ambitionen att göra det bästa möjliga med sina verksamheter. 

Det är här som de stora pengarna finns och skall vi ha en långsiktig hållbar ekonomi så måste alla nivåer fastställas utgående från en helhetssyn. När jag arbetade på Viking Line sade min dåvarande chef Thor-Alf Eliasson många kloka saker. En sak som jag speciellt kommer ihåg och som har bärighet på landskapets situation idag var ”för att en decentraliserad organisation skall fungera väl krävs det en stark central ledning”. 


En välfungerande, samordnad  och kostnadseffektiv kommunsektor är viktig ur service synpunkt. Men för landskapets ekonomi har det utan tvekan större betydelse hur väl nästa LR och lagting lyckas med styrningen av sina egna 15 myndigheter.


Roger Nordlund

finansministermåndag 12 oktober 2015

Självstyrelsen behöver självförtroende
Europa är sakta på väg ur den värsta ekonomiska krisen sedan andra världskriget. Medan Finland ännu för fjärde året i rad befinner sig i recession, och har hög arbetslöshet, har vi på Åland klarat oss förhållandevis bra genom krisen. Vi får dock inte vila på lagrarna. Omvärlden och framförallt den närmaste omgivningen, Finland och Sverige, påverkar också oss. I synnerhet påverkar den finländska ekonomin klumpsumman, vilket på sikt kommer innebära betydande utmaningar för vårt åländska samhälle.

Vi kommer behöva vara fortsatt noggranna med de offentliga utgifterna för att vår klumpsumma ska räcka. Jag inte är redo att börja låna till driften.

Eftersom det finländska och åländska näringslivet nu delvis går i otakt är jag övertygad om att också en mer ekonomisk självstyrelse är nödvändigt för att vi fortsättningsvis ska kunna slå vakt om vår självstyrelse, långsiktigt garantera det svenska språket och låta oss själva vara ansvariga för den fortsatta samhällsutvecklingen här hemma. Vi behöver samla krafterna då självstyrelsen ska förhandla med Helsingfors om ett mer rättvist ekonomiskt system för Åland som tar i beaktande vår ökande befolkning. Skattegottgörelse mekanismen behöver också utvecklas så att klumpsumman bättre motsvarar den skattekraft vi har på Åland.

Valplakaten om världens bästa vardag, världens bästa skola, sunt förnuft vittnar på hur oerhört välmående samhälle vi lever i. Ändå finns orättvisor och utmaningar som hela tiden måste hanteras. Framförallt är det nu mörka moln över den finländska ekonomin som vi inte kan påverka, men måste förhålla oss till. Vi behöver därför se om vårt hus medan det är klart väder. Framförallt behöver vi få tillbaka självförtroendet i självstyrelsen som gör att vi kan fortsätta göra Åland till en fantastisk plats att bo på. Jag är redo att göra det arbetet.

Roger Nordlund
Vice lantråd


tisdag 6 oktober 2015

#tillsammansFöreningen fri från narkotika var först ut med att bjuda in alla partier till en politisk debatt kring ämnet risk- och missbruk. Det här är ett ämne som berör många i vårt samhälle. Att ha ett missbruksberoende medför ett stort lidande för den enskilda individen och har konsekvenser för familjen och arbetslivet. 

Någon exakt siffra om hur många i vårt samhälle som egentligen har ett risk eller ett missbruk finns inte. Inte heller det mörkertal som finns som på ett eller annat sätt blir drabbade av att leva tillsammans med en risk- eller missbrukare.Det finns ett starkt samband mellan alkoholkonsumtion och psykisk ohälsa. Framförallt pojkar som inte trivs med livet dricker mycket alkohol. Samhällets arbete måste ske brett och långsiktigt. Allt från tidigt stöd till både föräldrar och barn. Att elever i skolan ska trivas och må bra och inte hamna i utanförskap. Att barn och ungdomar ska ha möjlighet till en bra fritid. 

En viktig faktor är att barnens föräldrar ska ha tid att umgås, bry sig och lägga sig i barnens vardag. Det är väldigt många idag som gör ett bra jobb yrkesmässigt och ideellt i t.ex. föreningar gällande dessa viktiga frågor. Men mycket, mycket mer kan göras. Det är därför arbetet måste fortsätta kring att minska alkoholkonsumtion, öka debutålder för alkohol och hur få ett narkotika fritt samhälle. 

En bättre samordning och dialog mellan alla inblandade skulle troligtvis öka effektiviteten kring det förebyggande-, uppsökande-, motiverande-, behandlande- och eftervårdsarbetet.Annika Hambrudd (C)

måndag 5 oktober 2015

Tillsammans är vi starkaVi politiker vill så väl. 

Och nu inför valet vill vi tala om allt vi jobbar för varje dag. Det kan bli lite tufft för våra väljare. 

Häromdagen när jag deltog i panelen på Handikampens debatt märktes detta extra tydligt. Det var en engagerad grupp åskådare och engagerade debattörer. Nåja en av oss var väl inte allt för engagerad. Men vi andra brann för detta på våra olika sätt. Debatten handlade om allt från socialvårdslagstiftning till hjälpmedel för barn med hörselnedsättning. I många frågor var vi överens medan vi i några hade helt olika åsikter. 


Det som jag tar med mig är något som jag under hela denna valkampanj tänkt på. Att alla behöver bli hörda och bekräftade. För visst är det så att det är många som säger att de inte är intresserade av politik, men när man sedan talar med dem om deras liv är det just det som vi talar om. Politik. Man kanske inte har ett jobb, barnen har det tufft i skolan eller man kommer inte in i affären p g a att man har svårt att gå. 


Jag kommer tillbaka till samma slutsats gång på gång. Tillsammans kan vi klara av det mesta. Om vi gör det tillsammans går det lättare att se vägen framåt.

Det är tillsammans vi är starka.

/Camilla Andersson