Vårstämman 2015

Vårstämman 2015
Över 100 personer mötte upp för att forma framtiden.

torsdag 25 juni 2015

Bygger vi starka barn behöver vi inte laga så många vuxnaBarnfattigdom

Den 13 maj representerade jag Centern vid en paneldiskussion som Rädda barnen på Åland ordnade. Förmiddagen var mycket lärorik. Innan paneldiskussionen föreläste professor Tapio Salonen om hur förstå ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i ett välfärdssamhälle. Richard Palmer presenterade ÅSUBs två rapporter med fokus på barnfamiljer varav den sista blev klar i sin helhet nu i maj.

Även om andelen fattiga barn är relativt låg är barnfattigdom ett problem som måste lyftas upp på dagordningen och diskuteras. Barn som växer upp i fattigdom har sämre levnadsförhållanden och livsmöjligheter än andra barn. Fattigdomen påverkar barnen här och nu och det kan även ha betydelse för deras liv som vuxna. Vad jag menar med fattigdom är de barn som växer upp i hushåll som har inkomster under den relativa fattigdomsgränsen (60 procent av medianinkomsten).

relativa fattigdomsgränsen för olika typer av familjer. Den relativa fattigdomsgränsen definieras som 60 procent av medianinkomsten (beräknad på nettoinkomsten per konsumtionsenhet).

ÅSUBs rapport stärker det som många redan visste. Dvs att ensamhushåll med fler än ett barn är de som har den mest utsatta ekonomiska situationen. Skillnaden har minskat något från 2004 till 2012 men mycket marginellt.

Rapporten visar anser jag att konkret borde ensamförsörjar bidraget höjas. Alla barn borde ha möjlighet att ha en bra fritidsaktivitet. Det är viktigt att föreningsverksamhet understöds inom bde sport och kultur och att alla som vill ska ha möjlighet att delta. Likaså är det viktigt att satsa på tidiga insatser inom skolan. Skolan är en av de starkaste skyddsfaktorerna för att kunna leva ett självständigt liv med egen försörjning senare i livet. Tidigt stöd i skolan till barn som behöver hjälp lönar sig.

Bygger vi starka barn behöver vi inte laga så många vuxna.

Annika HambruddAnnika och Jörgen på trappan till Hammarbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar