Vårstämman 2015

Vårstämman 2015
Över 100 personer mötte upp för att forma framtiden.

torsdag 11 juni 2015

Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon


I denna ljuva sommartid har inte alla ålänningar tak över huvudet och mat på bordet. Så ser den bistra verkligheten ut för ett hundratal familjer på Åland.

Matbanken har nu verkat på Åland sen 2010. Antalet hjälpbehövande visar tecken på att öka. Statistiken för 2014 visar till exempel  att under de första 8 månaderna fick lika många hushåll hjälp som under hela 2013. 

I dagsläget får ca 210 personer mathjäp  per vecka (omfattar både barnfamiljer och vuxenhushåll). Verksamheten drivs till största delen på frivillig väg.
Finlands regering står inför en grannlaga uppgift. Landets ekonomi är körd i botten  och nu väntar hårda spartider. Det sociala skyddsnätet kommer att bli glesare och med det risk för att fler hamnar i utanförskap. 

Jag tycker därför att det är extra viktigt att vi alla, på ett eller annat sätt, hjälps åt för att underlätta vardagen för den hjälpbehövande. 

Lokalerna där matutdelningen sker är trånga och oändamålsenliga. Hjälpbehovet på stigande. 
Jag kommer därför att fortsätta arbeta för att Matbanken ska få tillgång till större och mer ändamålsenliga lokaler.

Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon.

VeronicaVeronica Thörnroos, dagens gästskribent,  tillsammans med Fredrick Federley


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar