Vårstämman 2015

Vårstämman 2015
Över 100 personer mötte upp för att forma framtiden.

måndag 12 oktober 2015

Självstyrelsen behöver självförtroende
Europa är sakta på väg ur den värsta ekonomiska krisen sedan andra världskriget. Medan Finland ännu för fjärde året i rad befinner sig i recession, och har hög arbetslöshet, har vi på Åland klarat oss förhållandevis bra genom krisen. Vi får dock inte vila på lagrarna. Omvärlden och framförallt den närmaste omgivningen, Finland och Sverige, påverkar också oss. I synnerhet påverkar den finländska ekonomin klumpsumman, vilket på sikt kommer innebära betydande utmaningar för vårt åländska samhälle.

Vi kommer behöva vara fortsatt noggranna med de offentliga utgifterna för att vår klumpsumma ska räcka. Jag inte är redo att börja låna till driften.

Eftersom det finländska och åländska näringslivet nu delvis går i otakt är jag övertygad om att också en mer ekonomisk självstyrelse är nödvändigt för att vi fortsättningsvis ska kunna slå vakt om vår självstyrelse, långsiktigt garantera det svenska språket och låta oss själva vara ansvariga för den fortsatta samhällsutvecklingen här hemma. Vi behöver samla krafterna då självstyrelsen ska förhandla med Helsingfors om ett mer rättvist ekonomiskt system för Åland som tar i beaktande vår ökande befolkning. Skattegottgörelse mekanismen behöver också utvecklas så att klumpsumman bättre motsvarar den skattekraft vi har på Åland.

Valplakaten om världens bästa vardag, världens bästa skola, sunt förnuft vittnar på hur oerhört välmående samhälle vi lever i. Ändå finns orättvisor och utmaningar som hela tiden måste hanteras. Framförallt är det nu mörka moln över den finländska ekonomin som vi inte kan påverka, men måste förhålla oss till. Vi behöver därför se om vårt hus medan det är klart väder. Framförallt behöver vi få tillbaka självförtroendet i självstyrelsen som gör att vi kan fortsätta göra Åland till en fantastisk plats att bo på. Jag är redo att göra det arbetet.

Roger Nordlund
Vice lantråd


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar