Vårstämman 2015

Vårstämman 2015
Över 100 personer mötte upp för att forma framtiden.

onsdag 29 juli 2015

Vi måste höja blicken


Åland har under de senaste åren haft stora utmaningar, kostnaderna har varit höga i förhållande till inkomsterna. De svåra åren med en knepig balansgång är inte över än, det finns stora utmaningar för Ålands offentliga ekonomi även de kommande åren. Vi kan däremot stoltsera med att den åländska ekonomin går mot rätt håll och att den service som alla de boende på Åland har rätt till måste betraktas som god, ekonomin till trots. 

Det åländska näringslivet gör att Åland blomstrar och här måste den politik som drivs vara stimulerande och till fördel för entreprenörerna. En framgångsrik näringspolitik skapar skatteintäkter, jobb och har positiva ringeffekter på hela samhället. Ivriga entreprenörer kan med framgång ge ökad sysselsättning inom landskapet och bidra till en minskad arbetslöshet. 

Vi får inte heller glömma bort att lantbrukarna i alla dess former också är entreprenörer, vi måste sluta skilja på den som driver ett lantbruk och den som driver en skobutik. Oavsett vilken typ av näringsverksamhet man driver är man en tillgång för Åland och Ålands ekonomi. Vi måste höja statusen på det åländska lantbruket och underlätta verksamheten. 

Vi måste hjälpas åt att se till att företag på ett enkelt och smidigt sätt kan genomföra generationsväxlingar. Den stora skaran som närmar sig pension måste kunna avyttra och överlåta sina företag på ett förnuftigt sätt, och den som vill driva verksamheten framöver måste kunna påbörja sin företagarkarriär på ett smidigt vis, utan en massa onödig byråkrati. 

Om hela Åland skall leva behöver vi företag, företagare och arbetstagare. Vi behöver dem i Mariehamn, på landsbygden och i skärgården. Åland skall vara en trygg plats att bedriva verksamhet på. En plats med jämställda villkor för alla, och en region där entreprenörskapen blomstrar. 

/Andreas Kanborg

Andreas Kanborg
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar