Vårstämman 2015

Vårstämman 2015
Över 100 personer mötte upp för att forma framtiden.

onsdag 5 augusti 2015

Satsa på de unga i samhället.Snart drar skolorna igång igen det betyder att de unga får något att göra igen. Under loven och fritiden så glöms de unga bort. Vilket gör att de blir rastlösa och en del gör skadegörelse. 

Vi borde satsa på vår framtid genom att erbjuda ungdomarna i samhället mera kreativa aktiviteter, sporter att göra samt hålla ungdomsgårdarna öppna varje dag i veckan även på loven och inte bara en dag i veckan. 

Ungdomsgårdarna hjälper ungdomarna med vägledning att komma på rätt väg i livet. När jag jobbade extra som ungdomsledare såg jag vikten att finnas till hands för dem och hjälpa ungdomarna fram i samhället. 

Många unga har, efter de har börjat gymnasiet, berättat för mig om hur viktigt ungdomsgården var för dem när de var rastlösa och vilsna. 

Ungdomarna blir ofta bortglömda och ganska lågt prioriterade vid budgetförhandlingar vi borde ge mera anslag åt denna punkt i budgeten.  

Satsa på ungdomarna och tänk långsiktigt. Det är en stor men ändå rätt så billig satsning på vår framtid. Som vi kommer få tillbaka tiofaldigt en vacker dag. 

/Henrik Thyrén


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar