Vårstämman 2015

Vårstämman 2015
Över 100 personer mötte upp för att forma framtiden.

onsdag 19 augusti 2015

Barnen är vår framtid Med barnen och daghemspersonalen i fokus

Barnen är vår framtid. Samhällsklimatet är tufft. De resurser vi idag lägger på våra barn, på barnomsorg, skola, fritidsaktiviteter och föräldrastöd, kommer att ge oss tusenfalt tillbaka.


Trygghet
är ett av ledorden inom barnomsorgen. Barn och föräldrar ska känna sig trygga med dagis. Trygg personal skapar en trygg miljö, men idag råder viss otrygghet bland daghemspersonalen. Barngrupperna har förändrats under åren och antalet heltidsbarn blir allt fler. ÅMHM har just delgivit oss resultatet av den tillsyn av barnomsorgen på Åland som gjordes under vintern. Den visar att personalen inte riktigt räcker till och det är det många som känner. Kanske räcker de till för basservicen, för att servera frukost och hjälpa till med stövlarna och gummibanden på overallen, men inte riktigt för det där lilla extra, det som skapar trygghet för barnen. Det förtroliga samtalet, den sköna stunden i famnen med en saga bara för mig, tillfällen för improvisation och roligheter... Det hinns med ibland, men inte så ofta som man skulle önska. Tänk om de vore fler...

Centern vill satsa på Hela Åland. Oavsett var på Åland du bor, så har du rätt till en likvärdig barnomsorg för ditt barn. Detta kräver samordning och uppföljning. Idag finns styrdokument för förundervisningen utgivna av landskapet, men det är upp till de enskilda kommunerna att förverkliga dessa mål och utforma själva innehållet i verksamheten. Tänk om det fanns en pedagogisk samordnare mellan landskapet och kommunerna, till vilken man kunde vända sig med frågor och funderingar och som skulle kunna organisera kursupplägg och möjliggöra utveckling av personalens kompetenser.....


Uppdraget inom barnomsorgen är superviktigt, lönen en besvikelse. Vi behöver tänka Jämställdhet, locka fler män att söka sig till barnträdgårdslärar- och barnskötarutbildningarna och jobba för att höja statusen för dessa viktiga yrken. 

Jag vill att vi skapar trygghet för daghemspersonalen. En trygg personal ger trygga föräldrar och trygga barn, barn som ska ta över efter oss och ta hand om oss när vi blir äldre. Idag råder överskott på barnskötare och brist på barnträdgårdslärare. Tänk om det skulle finnas möjlighet på Åland att som barnskötare kunna vidareutbilda sig, kanske via Högskolan .....

Tänk om...


Maria Stenberg-Haug

Daghemsföreståndare, musik- och Montessorilärare, med över 25 års erfarenhet av arbete med barn.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar