Vårstämman 2015

Vårstämman 2015
Över 100 personer mötte upp för att forma framtiden.

fredag 28 augusti 2015

Yoga och 1000 korJag har en fundamental tro på att livet och universum i stort och smått eftersträvar balans. 

Jag funderade under mitt yogapass  över min lust till näringslivet och vad som gick fel med 1000 kor.


Jag tror att det är farligt när man genom politiska illviljor och egensinnigheter låter topprida sin egen agenda. Vem trodde att Åland eller ÅCA behövde 1000 kor? Vilka medel tog man till för att nå sin egen agenda? Man skapade en obalans genom att styra investeringar och andra stödåtgärder för att starkt befrämja mjölkkor för att vissa så starkt trodde på den branschen och en obalans uppstod mellan efterfrågan och utbud. 

Nu vet jag såväl som många andra att Rysslands sanktioner och övriga Europas utbud och efterfrågan på mjölk styr även ÅCA. Men tänk om vi bara skulle producera vad vi förbrukar här, hur skulle det då påverka priset? Och jo jag vet, det främjar inte exporten, det hjälper inte företagen att utvecklas o s v men om man tittar på övriga företag som utvecklas och växer sig större så görs det i företagen egen takt. 

Det blir liksom annars för svårt att springa i för stora skor.


Jag kandiderar till lagtingsval för att eftersträva balans, där hela spektrum ska få finnas. Allt från småskaligt jordbruk till stora exportföretag där viljan kommer från företagarna själva och inte från någon enskild politikergrupp. Det måste finnas en uttalad agenda från företagen vad vill vi och vart ska vi och på vilket sätt. 


Balans är viktigt, att alla ska få plats är viktigt och att hela Åland ska få leva är viktigt.

/Birgitta Eriksson-Paulson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar