Vårstämman 2015

Vårstämman 2015
Över 100 personer mötte upp för att forma framtiden.

torsdag 24 september 2015

Långa vårdköer innebär sämre livskvalitetLånga vårdköer innebär sämre livskvalitet. Inbesparingaringskraven på ÅHS är många men min åsikt är att vi börjar komma till en punkt där de leder till högre kostnader för samhället totalt sett. 

Vårdköerna vid ÅHS för axel, höft eller knäledsoperation har idag en väntetid om 20-22 veckor men är i praktiken längre. Varför inte satsa pengar på det här och få arbetsföra människor tillbaka i arbetet så fort som möjligt och fortsätta generera skattepengar till stats- och kommunkassorna?

För många innebär också väntetiden försämrad livskvalitet och även ekonomiska bekymmer. Jag blir också förvånad över sjukvårdens ovilja att tillämpa de kunskaper som     t ex kiropraktorer innehar när läkarnas kunskaper inte riktigt räcker till. Hur hur många har inte blivit hemskickade med en veckas sjukskrivning, luddig diagnos och en pillerburk med hopp om att det går över av sig självt när man i övriga nordiska länder sedan länge använt kiropraktorernas kompetens för att få en snabb och effektiv behandling?

Efter att ha valsat runt i vårdapparaten i dryga 2 år med ett otal läkare, idrottsläkare, osteopater, fysioterapeuter samt några röntgen och för att inte glömma ett stort antal cortisonsprutor, gjorde mest en slump att jag med mycket låga förväntningar besökte en kiropraktor. Besöket var inte långt ifrån en religiös upplevelse i den meningen att det som alla missat i dryga 2 år hittade kiropraktorn på 5 minuter…..  Känslan då jag steg ut ur behandlingsrummet går inte att beskriva och idag räcker det med några små korrigeringsbesök för att vara smärtfri. 

Vad hade hänt om jag inte hade gått till kiropraktorn? Jo, antagligen  hade jag haft en mycket begränsad rörlighet och konstant ont i ryggen idag. HUR många är det som inte tar eller får möjligheten att besöka en kiropraktor och lider helt i onödan idag på Åland? 

Jag är övertygad om att många lider helt i onödan och då är det inte rätt att vi inte använder den kompetens som finns idag för att hjälpa människor till ett bättre liv .
 
Jag vill att landskapet är med och finansierar ett försök där kiropraktorer kommer med i vården redan då man besöker hälsocentralen om läkaren inte lyckas ställa diagnos på din onda rygg, axel eller höft. 

Förutom  bättre och snabbare vård så är jag också övertygad om att en hel del operationer kan undvikas och därmed spara skattepengar.

/Rune Söderlund 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar